MILJÖN I FOCUS

Bud- och transportfirmor lägger allt större fokus på miljöfrågor. Självklart vill även vi vara en del av denna positiva utveckling.

Som budfirma i miljömedvetna Stockholm så är kraven särskilt höga, någonting vi enbart ser som motiverande.

Bonnier Bud har tagit fram en miljöpolicy som präglar hela vår verksamhet.

Som ett resultat av detta jobbar vi hårt med bland annat:

  • Miljösmarta investeringar

  • Strategiska beslut ur såväl miljö- som effektivitetssynpunkt

  • Alla våra medarbetare har ett ansvar för miljön i det dagliga arbetet

  • Vi strävar efter att alla chaufförer skall köra sparsamt, sk. eko Driving dvs minska bränsleförbrukningen och med det även koldioxidutsläppen.
  • Genom utbyggt datorsystem och samlastning av uppdragen minska körsträckan för varje fordon i företaget samt upprätthålla en god lönsamhet.
  • Att använda närmaste fordon för transporten för att undvika onödigt långa transportsträckor utan gods.

  • Kontinuerligt byta ut fordon för att hålla så jämna steg med den nya tekniken som möjligt.

  • Påverka leverantörer och verkstäder att utveckla samt använda så miljöanpassade produkter som möjligt.

  • Genom att köpa miljömärkt till både fordon och till vårt kontor.

  • Samarbete med återvinningsföretag för att samla in och sortera våra kunders samt vårt eget förbrukade kontorsmaterial samt elektronikutrustning.

Vi reviderar vår miljöpolicy varje år!